TV Storbyen

Loading the player...

Præsentationsudsendelsen for kanal Nordvest (12:16)

I denne tid søger alle lokal-tv stationer om ny sendetilladelse. Antallet af stationer vil blive reduceret. Derfor skal de enkelte stationer hver især henvende sig til en større målgruppe end hidtil. Det er forklaringen på, at Bispebjerg Lokal-TV fra 1. marts skifter navn til Kanal Nordvest, der især vil henvende sig til den nordvestlige del af Købehavnsområdet, d.v.s. Nørrebro, Bispebjerg og umiddelbare opland.

Loading the live player...


BLTV Drama

Lokalpolitik

Store verden

Indslag fra Nørrebro

Bispebjerg og omegn

Danmark og omegn

Dans, musik, kunst

Historie, kultur